Menu
Obec Boleráz
ObecBoleráz

VZN

Aktuálne VZN nájdete na odkaze: Aktuálne VZN

2024

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Dodatok č. 1 k VZN miestny poplatok za rozvoj.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,11 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 22. 4. 2024

Príloha č.1 k VZN127-2024

5- Príloha č.1 k VZN č. 127_2024 - Záväzná časť Zmeny 03_2023 ÚPN-O Boleráz - textová časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,22 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 30. 1. 2024

VZN č. 127 zmeny a doplnky ÚPN obce

VZN č. 127 zmeny a doplnky 03 ÚPN obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,07 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 29. 1. 2024

VZn č.126 o zrušení VZN o financovaní MŠ

VZN č. 126 o zrušení VZN o financovaní MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,85 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 29. 1. 2024

VZN č.128 o zákaze hazardných hier

VZN o zákaze hazardných hier.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,29 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 22. 4. 2024

2023

VZN 121/2023 o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO podnikateľom z rozpočtu obce.

VZN o dotáciách obce boleráz 2023 bod 10.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 25,29 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 29. 12. 2023

VZN č. 122/2023 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN o o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení bod 11.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,51 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 18. 9. 2023

VZN č. 123 Obce Boleráz o miestnom poplatku za rozvoj

VZN miestny poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,98 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN č. 124 Obce Boleráz o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boleráz

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boleráz FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN č. 125 Obce Boleráz o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach 2023 Boleráz FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,78 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 15. 12. 2023

2022

VZN č.115 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku

VZN_o_mieste_a_asezpisu_a_vke_mesanho_prspevku__na_stravu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,24 kB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 11. 5. 2022

VZN č. 112 o cenách a prevodoch pozemkov

SObecBolera22021511410.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 15. 2. 2022

VZN č. 114 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

SObecBolera22021511401.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,26 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 15. 2. 2022

VZN č. 117 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN nájomné byty Boleráz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 164 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 6. 10. 2022

VZN č. 118 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

VZN-č.-1182022 financovaní-MŠ-a-ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 501,78 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 23. 11. 2022

VZN č. 120 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku

VZN_č.120_o_mieste_a_asezpisu_a_vke_mesanho_prspevku__na_stravu (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,38 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 19. 12. 2022

VZN č.113 o zneškodňovaní obsahu žúmp

SObecBolera22021511400.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,38 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 15. 2. 2022

VZN č.116 o užívaní verejných priestranstiev

VZN užívanie verejných priestranstiev oprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 23. 9. 2022

VZN č.119 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

SObecBolera22110409510.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,84 MB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 4. 11. 2022

2021

VZN č. 109 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

VZN_._109_o_financovan_M_a_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 182×
Vložené: 7. 12. 2021

VZN č. 110 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_._110_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_odvoz_komunlneho_odpadu_a_drobnho_stavebnho_odpadu_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,79 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 7. 12. 2021

VZN č.108 o mieste a časezápisu a o výške mesačného príspevku

VZN_._108__o_mieste_a_ase_zpisu_a_o_vke_mesa._prspevku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,34 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 5. 7. 2021

VZN č.111 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,04 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 30. 11. 2021

2020

VZN č. 104/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 83/2016

VZN_dodatok_pneumatiky_k_VZN_._832016-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,46 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 15. 5. 2020

VZN č. 107 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nvrh_VZN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,44 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 30. 11. 2020

VZN č.105 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN-.-105-o-financovan-M-a-Z-nvrh-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,13 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 30. 11. 2020

VZN č.106 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN-.-106-o-financovan-M-a-Z-nvrh.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,66 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 30. 11. 2020

2019

S22C-119051307580.pdf

S22C-119051307580.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,72 MB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 3. 3. 2019

VZN č. 101/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nvrh_VZN_101.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,72 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 13. 11. 2019

VZN č. 103/2019 ÚPN Obce Boleráz - zmena 02/2017

Nvrh_VZN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN č. 95/2019 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Boleráz

VZN_kols_obvod.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,1 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 14. 6. 2019

VZN č. 96 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl

VZN_o_mieste_a_asezpisu_a_vke_mesanho_prspevku__na_stravu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,79 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 14. 8. 2019

VZN č. 97 O udeľovaní čestného občianstva obce Boleráz, Ceny obce Boleráz a Ceny starostu obce Boleráz

VZN_o_udeovan_estnho_obianstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,37 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 12. 8. 2019

VZN č. 98 o podmienkach poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obe

VZN_o_podmienkach_poskytovania_dotci_a_darov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,58 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 18. 9. 2023

VZN č. 99 O cenách a prevodoch pozemkov

VZN_o_predaji_pozemkov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 14. 8. 2019

VZN č.100 O užívaní verejných priestranstiev

VZN_uvanie_verejnch_priestranstiev.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,83 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 14. 8. 2019

VZN č.102/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN_102_o_financovan_M_a_kol._zariaden.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,38 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 13. 11. 2019

2018

VZN č. 93/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Boleráz

VZN_._93_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č.92 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

VZN_._92_o_poskytovan_opatrovateskej_slube.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 5. 11. 2018

VZN obce Boleráz č. 94/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Veobecne_zvzn_nariadenie_obce_Bolerz_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunlne_odpady_a_drobn_stavebn_odpady_.942018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,87 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 4. 12. 2018

2017

VZN č. 87 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

nvrh_vzn_._87_o_nudzovom_zabezpeceni_vodou.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 17. 3. 2017

VZN č. 89 - o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na úhradu škôl a školských zariadení

VZN_89_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,04 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 30. 6. 2017

VZN č.90/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_._90.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,83 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 5. 12. 2017

VZN Obce Boleráz č.88/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

VZN_.88.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,19 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 30. 6. 2017

2016

VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN_._83_o_nakladan_s_odpadmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,13 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 27. 6. 2016

VZN č. 86 o financovaní materskej školy a školských zariadení

VZN_._86_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,93 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 23. 12. 2016

VZN č.84/2016 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení

VZN_842016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,95 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 25. 8. 2016

VZN č.85 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_._85_o_miestnych_daniach_a_popl.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 130 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 23. 11. 2016

2015

VZN č. 77/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2015

vzn77-o-odpadoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 13. 1. 2015

VZN č. 78/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Boleráz

vzn78-trhove-miesta.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,61 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 13. 11. 2015

VZN č. 79/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku v Boleráze a v Klčovanoch

vzn79-pohrebisko.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,76 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 13. 11. 2015

VZN č. 80/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2016

VZN_._80__o_miestnych_daniach_a_popl..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 128,5 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 27. 11. 2015

VZN č. 81/2015 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

VZN_._81_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,02 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 27. 11. 2015

2014

VZN č. 76/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

vzn76-o-financovanie-zssms.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,06 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 5. 11. 2014

2013

VZN č. 72/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2013

vzn72-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch-navrh.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 129,5 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 18. 1. 2013

VZN č. 73/2013 O financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

vzn73-o-financovani-ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,34 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 16. 5. 2013

VZN č. 74/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2014

vzn74-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,02 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 20. 12. 2013

2011

VZN č. 68/2011 O výške nájomného v obecných nájomných bytoch

vzn68_o_vyske_najomneho.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 25. 10. 2011

VZN č. 69/2011 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

vzn69-o-daniach-z-nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 16. 12. 2011

VZN č. 70/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2012

vzn70-komunalne-odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75,5 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 16. 12. 2011

VZN č. 71/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska - DODATOK

vzn71-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-dodatok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 16. 12. 2011

2010

VZN č. 62/2010 O podmienkach nájmu bytov určených na nájom pre obyvateľov obce Boleráz postavených podporou štátu.

vzn62_podmienky_prenajmu_bytov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 27. 7. 2010

VZN č. 63/2010 O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

vzn63_o_opatrovatelskej_sluzbe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 27. 7. 2010

VZN č. 64/2010 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

vzn64_o_dani_z_nehnutelnosti2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 90,5 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 30. 12. 2010

VZN č. 65/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2011

vzn65_komunalne_odpady_2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 30. 12. 2010

2009

VZN č. 56/2009 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

vzn56_o_nudzovom_zabezpeceni_vodou.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 12. 6. 2009

VZN č. 58/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

Veobecne_zvzn_nariadenie_o_dani_z_nehnutenosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 16. 5. 2009

VZN č.55 - Požiarny poriadok obce

VZN_._55_-_Poiarny_poriadok_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,17 MB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 2. 3. 2009

VZN č.59/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2010

VZN_59_-_komunlne_odpady_r._2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 15. 12. 2009

2007

VZN č. 48/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn48-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 30. 3. 2007

VZN č.49/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Boleráz

VZN_._49_ktorm_sa_vyhlasuje_zvzn_as_zemnho_plnu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,85 MB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 29. 6. 2007

2008

VZN č. 50/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2008

vzn50_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 17. 4. 2008

VZN č. 51/2008 O pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Boleráz

vzn51_o_case_predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 6. 6. 2008

VZN č. 52/2008 O mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení

vzn52_o_skolskom_prispevku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 3. 9. 2008

VZN č. 53/2008 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

vzn53_o_dani_z_nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 9. 12. 2008

VZN č. 54/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2009

vzn54_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86,5 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 9. 12. 2008

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 5. 2024
oblačno 20 °C 11 °C
nedeľa 19. 5. slabý dážď 22/11 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 23/13 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 22/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na