Menu
Obec Boleráz
ObecBoleráz

VZN

Aktuálne VZN nájdete na odkaze: Aktuálne VZN

2024

Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Dodatok č. 1 k VZN miestny poplatok za rozvoj.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,11 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 22. 4. 2024

Príloha č.1 k VZN127-2024

5- Príloha č.1 k VZN č. 127_2024 - Záväzná časť Zmeny 03_2023 ÚPN-O Boleráz - textová časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,22 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 30. 1. 2024

VZN č. 127 zmeny a doplnky ÚPN obce

VZN č. 127 zmeny a doplnky 03 ÚPN obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,07 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 29. 1. 2024

VZn č.126 o zrušení VZN o financovaní MŠ

VZN č. 126 o zrušení VZN o financovaní MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,85 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 29. 1. 2024

VZN č.128 o zákaze hazardných hier

VZN o zákaze hazardných hier.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,29 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 22. 4. 2024

2023

VZN 121/2023 o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO podnikateľom z rozpočtu obce.

VZN o dotáciách obce boleráz 2023 bod 10.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 25,29 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 29. 12. 2023

VZN č. 122/2023 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN o o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení bod 11.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,51 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 18. 9. 2023

VZN č. 123 Obce Boleráz o miestnom poplatku za rozvoj

VZN miestny poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,98 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN č. 124 Obce Boleráz o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boleráz

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boleráz FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,31 MB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN č. 125 Obce Boleráz o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o miestnych daniach 2023 Boleráz FINAL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,78 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 15. 12. 2023

2022

VZN č.115 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku

VZN_o_mieste_a_asezpisu_a_vke_mesanho_prspevku__na_stravu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,24 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 11. 5. 2022

VZN č. 112 o cenách a prevodoch pozemkov

SObecBolera22021511410.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 258×
Vložené: 15. 2. 2022

VZN č. 114 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

SObecBolera22021511401.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,26 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 15. 2. 2022

VZN č. 117 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN nájomné byty Boleráz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 164 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 6. 10. 2022

VZN č. 118 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

VZN-č.-1182022 financovaní-MŠ-a-ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 501,78 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 23. 11. 2022

VZN č. 120 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku

VZN_č.120_o_mieste_a_asezpisu_a_vke_mesanho_prspevku__na_stravu (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,38 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 19. 12. 2022

VZN č.113 o zneškodňovaní obsahu žúmp

SObecBolera22021511400.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,38 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 15. 2. 2022

VZN č.116 o užívaní verejných priestranstiev

VZN užívanie verejných priestranstiev oprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 23. 9. 2022

VZN č.119 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

SObecBolera22110409510.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,84 MB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 4. 11. 2022

2021

VZN č. 109 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

VZN_._109_o_financovan_M_a_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 7. 12. 2021

VZN č. 110 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_._110_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_odvoz_komunlneho_odpadu_a_drobnho_stavebnho_odpadu_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,79 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 7. 12. 2021

VZN č.108 o mieste a časezápisu a o výške mesačného príspevku

VZN_._108__o_mieste_a_ase_zpisu_a_o_vke_mesa._prspevku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,34 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 5. 7. 2021

VZN č.111 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,04 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 30. 11. 2021

2020

VZN č. 104/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 83/2016

VZN_dodatok_pneumatiky_k_VZN_._832016-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,46 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 15. 5. 2020

VZN č. 107 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nvrh_VZN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,44 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 30. 11. 2020

VZN č.105 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN-.-105-o-financovan-M-a-Z-nvrh-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,13 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 30. 11. 2020

VZN č.106 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN-.-106-o-financovan-M-a-Z-nvrh.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,66 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 30. 11. 2020

2019

S22C-119051307580.pdf

S22C-119051307580.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,72 MB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 3. 3. 2019

VZN č. 101/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nvrh_VZN_101.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,72 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 13. 11. 2019

VZN č. 103/2019 ÚPN Obce Boleráz - zmena 02/2017

Nvrh_VZN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN č. 95/2019 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Boleráz

VZN_kols_obvod.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,1 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 14. 6. 2019

VZN č. 96 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl

VZN_o_mieste_a_asezpisu_a_vke_mesanho_prspevku__na_stravu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,79 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 14. 8. 2019

VZN č. 97 O udeľovaní čestného občianstva obce Boleráz, Ceny obce Boleráz a Ceny starostu obce Boleráz

VZN_o_udeovan_estnho_obianstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,37 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 12. 8. 2019

VZN č. 98 o podmienkach poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obe

VZN_o_podmienkach_poskytovania_dotci_a_darov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,58 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 18. 9. 2023

VZN č. 99 O cenách a prevodoch pozemkov

VZN_o_predaji_pozemkov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 14. 8. 2019

VZN č.100 O užívaní verejných priestranstiev

VZN_uvanie_verejnch_priestranstiev.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,83 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 14. 8. 2019

VZN č.102/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN_102_o_financovan_M_a_kol._zariaden.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,38 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 13. 11. 2019

2018

VZN č. 93/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Boleráz

VZN_._93_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 5. 11. 2018

VZN č.92 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

VZN_._92_o_poskytovan_opatrovateskej_slube.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 5. 11. 2018

VZN obce Boleráz č. 94/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Veobecne_zvzn_nariadenie_obce_Bolerz_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunlne_odpady_a_drobn_stavebn_odpady_.942018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,87 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 4. 12. 2018

2017

VZN č. 87 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

nvrh_vzn_._87_o_nudzovom_zabezpeceni_vodou.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 17. 3. 2017

VZN č. 89 - o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na úhradu škôl a školských zariadení

VZN_89_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,04 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 30. 6. 2017

VZN č.90/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_._90.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,83 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 5. 12. 2017

VZN Obce Boleráz č.88/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

VZN_.88.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,19 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 30. 6. 2017

2016

VZN č. 83/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN_._83_o_nakladan_s_odpadmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,13 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 27. 6. 2016

VZN č. 86 o financovaní materskej školy a školských zariadení

VZN_._86_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,93 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 23. 12. 2016

VZN č.84/2016 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení

VZN_842016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,95 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 25. 8. 2016

VZN č.85 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_._85_o_miestnych_daniach_a_popl.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 130 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 23. 11. 2016

2015

VZN č. 77/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2015

vzn77-o-odpadoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 13. 1. 2015

VZN č. 78/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Boleráz

vzn78-trhove-miesta.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,61 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 13. 11. 2015

VZN č. 79/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku v Boleráze a v Klčovanoch

vzn79-pohrebisko.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,76 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 13. 11. 2015

VZN č. 80/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2016

VZN_._80__o_miestnych_daniach_a_popl..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 128,5 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 27. 11. 2015

VZN č. 81/2015 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

VZN_._81_o_financovan_M_a_Z.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,02 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 27. 11. 2015

2014

VZN č. 76/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

vzn76-o-financovanie-zssms.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,06 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 5. 11. 2014

2013

VZN č. 72/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2013

vzn72-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch-navrh.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 129,5 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 18. 1. 2013

VZN č. 73/2013 O financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boleráz a o financovaní záujmových aktivít detí

vzn73-o-financovani-ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,34 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 16. 5. 2013

VZN č. 74/2013 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2014

vzn74-o-miestnych-daniach-a-poplatkoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,02 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 20. 12. 2013

2011

VZN č. 68/2011 O výške nájomného v obecných nájomných bytoch

vzn68_o_vyske_najomneho.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 25. 10. 2011

VZN č. 69/2011 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

vzn69-o-daniach-z-nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 16. 12. 2011

VZN č. 70/2011 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2012

vzn70-komunalne-odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75,5 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 16. 12. 2011

VZN č. 71/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska - DODATOK

vzn71-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-dodatok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 16. 12. 2011

2010

VZN č. 62/2010 O podmienkach nájmu bytov určených na nájom pre obyvateľov obce Boleráz postavených podporou štátu.

vzn62_podmienky_prenajmu_bytov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 27. 7. 2010

VZN č. 63/2010 O spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

vzn63_o_opatrovatelskej_sluzbe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 27. 7. 2010

VZN č. 64/2010 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

vzn64_o_dani_z_nehnutelnosti2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 90,5 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 30. 12. 2010

VZN č. 65/2010 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2011

vzn65_komunalne_odpady_2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 30. 12. 2010

2009

VZN č. 56/2009 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

vzn56_o_nudzovom_zabezpeceni_vodou.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 12. 6. 2009

VZN č. 58/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

Veobecne_zvzn_nariadenie_o_dani_z_nehnutenosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 16. 5. 2009

VZN č.55 - Požiarny poriadok obce

VZN_._55_-_Poiarny_poriadok_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,17 MB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 2. 3. 2009

VZN č.59/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2010

VZN_59_-_komunlne_odpady_r._2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91 kB
Stiahnuté: 199×
Vložené: 15. 12. 2009

2007

VZN č. 48/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn48-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 30. 3. 2007

VZN č.49/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Boleráz

VZN_._49_ktorm_sa_vyhlasuje_zvzn_as_zemnho_plnu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,85 MB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 29. 6. 2007

2008

VZN č. 50/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2008

vzn50_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 17. 4. 2008

VZN č. 51/2008 O pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Boleráz

vzn51_o_case_predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 6. 6. 2008

VZN č. 52/2008 O mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení

vzn52_o_skolskom_prispevku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 3. 9. 2008

VZN č. 53/2008 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boleráz

vzn53_o_dani_z_nehnutelnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 9. 12. 2008

VZN č. 54/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Boleráz na kalendárny rok 2009

vzn54_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86,5 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 9. 12. 2008

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Sidónia, Sidón

Zajtra má meniny Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
polojasno 25 °C 14 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 25/14 °C
utorok 25. 6. polojasno 26/14 °C
streda 26. 6. silný dážď 28/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na