Menu
Obec Boleráz
ObecBoleráz

Služby v obci

Slovenská pošta v našej obci ponúka svojim zákazníkom okrem poštových služieb predaj Prima kariet, Easy kariet, pohľadníc, obápoštalok a iných kancelárskych potrieb. Ponúka aj rôzne služby poštovej banky. Na pošte si môžete založiť osobný účet, podnikateľský účet, vkladnú knižku. Vybaviť “ Dostupnú pôžičku“ a Pôžičku na bývanie. Stačí iba prísť na poštu a zamestnanci pošty Vám s týmito produktmi pomôžu a poradia.

Adresa v obci
Slovenská pošta
Boleráz 190
SK-919 08 Boleráz

Adresa centrály
Slovenská pošta
Partizánska cesta 9
SK-975 99 Banská Bystrica 1

Zodpovedná osoba: Zuzana Petranská
Telefón: 033-557 91 59

Úradné hodiny

 • Pondelok     08:00-13:00  14:00-15:15
 • Utorok          08:00-13:00
 • Streda          08:00-13:00  14:00-17:00
 • Štvrtok          08:00-13:00  14:00-15:15
 • Piatok           08:00-13:00   14:00-15:15

Najbližšie obvodné oddelenipolíciae Policajného zboru SR sa nachádza v obci Trstín.
Telefón: 033-5589133

Zloženie Výboru DHZ II:
Jozef Medový – predseda
Ing. Lukáš Cintavý – veliteľ a podpredseda
Mgr. Peter Kráľovič – tajomník
Marek Kováč – strojník
Martin Klementovič – ref. mládeže
René Kováč – preventivár
Peter Cintavý – pokladník
Milan Anneta a Ivan Medový – kontrolóri.

Súčasné osobnosti resp. opory zboru:
Jozef Medový – je držiteľom najvyššieho vyznamenania ZASLÚŽILÝ ČLEN DPO ktoré môže dobrovoľný hasič dostať, v roku 2018 ho v Žiline prevzal na slávnostnom udeľovaní z rúk hasičského prezidenta.
Ing. Lukáš Cintavý – je člen Územného výboru DPO v Trnave
Medzi najdôležitejšie mená nášho zboru patria mená zakladateľov a po nich mená ako Pavol Petranský, Róbert Šuran, Igor Šuran všetci sa svojou obetavou prácou zaslúžili a zasluhujú o chod a úspechy hasičského zboru oni boli a sú tým pojivom ktoré Vás spája pre túto šľachetnú činnosť.

foto1foto2foto 3

Činnosť zboru

 • zbor sa podieľa na obecných kultúrnych akciách,
 • stavanie a pokladanie Mája,
 • cirkevné slávnosti (božie telo, stráženie hrobu a pod.),
 • omša na deň sv. Floriána,
 • MDD v škôlke,
 • MDD na letisku,
 • vykonávame ukážky, pena pre deti,
 • počas roka absolvujme niekoľko PTC,
 • zúčastňujeme sa na hasičských súťažiach,
 • vykonávame dozor na rôznych akciách, napr. letecký deň, juniáles, koncerty,
 • vykonávame zásahovú činnosť,
 • brigády, na zbrojnici alebo pre obec,
 • venujeme sa mládeži, tréningy a súťaže mladých hasičov,
 • stavanie vatry na juniáles,
 • organizujeme súťaž o pohár starostu obce.

Technika:
Dopravný automobil AVIA A30 s PS12. Iveco Daily CAS 15, Protipovodňový prívesný vozík a nafukovací čln.

Členovia:
Členom DHZ môže byť osoba staršia 18 rokov a preto momentálne má zbor ku koncu roka 2019, 43 členov. Z toho 20 je aktívnych, zvyšní sú zaslúžilí.

Súťažné družstvo tvorí:
15 členov vo veku 7 až 16 rokov tvorí žiacke družstvo.
10 členov tvorí družstvo mužov

Zásahové družstvo:
tvorí 16 členov zo základným výcvikom hasiča, hasiči sú preškolení, majú zdravotnú spôsobilosť, psychotesty, absolvovali rôzne kurzy, napr. na použitie motorovej pily, prvú pomoc, strojnícke, obsluhu rádio staníc a iné.

Hasičská zbrojnica:

Ako budova má veľkú históriu, bola postavená ešte za čias grófa Pálfyho a slúžila ako hospodárska budova, neskôr patrila vtedajšiemu JRD. V súčasnosti je budova prestavaná, väčšia časť slúži ako hasičská zbrojnica, ostatné priestory sú trvalo obývané. Zbrojnica prešla za posledné desaťročie celkovou rekonštrukciou, bola zveľadená zasadačka, kuchyňa, sociálne zariadenie, dvor a okolie hasičskej zbrojnice, v roku 2014 prebieha rekonštrukcia garáže. V roku 2018 zbor s obcou zažiadal o dotáciu na dostavbu a rekonštrukciu zbrojnice. Dotácia nám z ministerstva bola schválená a bude použitá na dostavbu garáže.

Z histórie DHZ II
archívDobrovoľný hasičský zbor bol založený 13. júna 1925 v bývalej obci Klčovany s týmito 17 zakladajúcimi členmi: Dominik Adamec, Vendel Braniša, Štefan Cintavý, Libor Chmela, Ján Magula, Dominik Minarovič, František Minarovič, Jozef Izakovič, František Minarovič Križan, Július Nemeček, Cyprián Ostatník, Pavol Ostatník, Pavol Petranský, Vilém Štefánek, František Šuran, Štefan Valentovič, a Ferdinand Vavro. Iniciátorom a teda zakladateľom bol Dominik Minarovič.

Je veľmi krásne keď aj po 90. rokoch počujeme mená zakladateľov v našich radoch ako napr. Šuran, Cintavý, Adamec, Minarovič či Petranský. Naši prastarí otcovia by boli určite pyšní.

Zbor bol založený pre potrebu chrániť majetky, hospodárstvo a v neposlednom rade životy spoluobčanov v obci. Hasiči vlastnili ručnú dvojpiestovú striekačku vyrobenú v roku 1913. Striekačka bola uskladnená v Klčovanoch pri kostole v malej zbrojnici. Na miesto použitia ju dopravoval konský záprah. Výstroj a výzbroj v roku 1925 pozostávala z čiernej a bielej blúzy, bielych nohavíc, opasok bol súkenný čiernobiely pruhovaný s dohodou, koženej brigadírky, sekerky s koženou pošvou a koženej prilby. Už v samých začiatkoch si hasiči uvedomovali, že ich práca musí byť dobre nacvičená, preto sa pravidelne stretávali a vyvíjali tréningovú činnosť. Hasiči (požiarnici) sa zúčastňovali na poplachových cvičeniach, úspešne zasahovali pri požiaroch, ale tiež sa zúčastňovali na rôznych akciách v obci Klčovany i v blízkom okolí ako boli napr. tanečné zábavy. Z kroniky ktorú naši predkovia viedli sa dozvedáme, že požiare boli v Klčovanoch časté, pred deväť desaťročiami. neboli domy tak moderné ako ich poznáme teraz, mali drevené šindľové, či slamené strechy a keďže sa vykurovalo či varilo v pieckach veľa nechýbalo. Zo záznamov sa dozvedáme, že:

4.7.1933 – o 1 hodine ráno nastal požiar u Jána Hucoviča, horel obytný dom a hospodárska budova. Zasahovalo 14 hasičov z Klčovian a mimo toho prišli hasiči z Trnavy, Šelpíc, Boleráza a Bohdanoviec. Ľahko sa zranil Štefan Valentovič. Požiar vznikol od komína. Počasie bolo veterné. Škoda odhadovaná na 12 000 KČS.
7.3.1945 – o 10:00 hodine nastal požiar u Terezie Nemečkovej rod. Petranskej,  zhorel jej obytný dom, maštaľ a zadný úkol. Pri požiari zasahovalo 10 členov so striekačkou, počasie bolo veterné. Zranil sa Ján Špačinský, bol popálený. Príčina neznáma. Škoda 18.500 KČS.
8.3.1945 – teda na druhý deň o rovnakom čase, vznikol požiar u zraneného Jána Špačinského, požiar vznikol za nezistených príčin. Zasahovalo 6 členov zboru, požiar bol lokalizovaný, zabránili jeho šíreniu a uhasený za hodinu. Pri hasení pomáhali občania, ale aj nemecký vojaci.
12.4.1945 – o 9 hodine nastalo veľa požiarov, zhorelo 10 stodôl, 18 stohov slamy, hospodárske stroje, kostolná veža a tiež vyhorela aj kolónia cigáňov. V ten deň fúkal južný vietor. Príčinou bola vojna, hasiči nezasahovali pretože v tom čase prebiehali boje a presúvala sa fronta. Škody presiahli 1 000 000 KČS.

Z kroniky zboru sa dozvedáme mnoho zaujímavých informácii, jednou z nich je aj to, že na členskej schôdzi z dňa 16.5.1936 podal Štefan Valentovič návrh. Návrh sa týkal zakúpenia resp. zadováženia hasičského práporu.
V roku 1949 dostali požiarnici vlastne vtedy už hasiči prídel látky na ušitie 17 kompletov rovnošiat, ktoré šil súkromný krajčír v Trnave. V roku 1958 mal zbor už 27 členov. Niekedy pre týmto obdobím dostala MJ ČSPO Klčovany motorovú striekačku, s ktorou sa úspešne prezentovala v súťaži usporiadanej na Klčovanskom ihrisku.

Po zlúčení Klčovian a Bolerázu v roku 1960 do jednej obce pod názvom Boleráz, bol Klčoviansky požiarny zbor označený za Boleráz II. Veliteľskú funkciu vykonával Štefan Drdúl. V roku 1964 sa začalo s adaptáciou miestností v budove bývalého majera na požiarnu zbrojnicu.

Na výročnej členskej schôdzi konanej 1. októbra bola i oslava 50. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru v Klčovanoch  v t.č. Boleráz II. Oslava sa mala konať už v roku 1975 kedy bolo 50. výročie. Pri príležitosti 50. výročia založenia DPOZ v Klčovanoch boli udelené vyznamenania zaslúžilým požiarnikom. Vyznamenania, medaily a diplomy odovzdal zástupca OV-ZPO v Trnave pán Okruhlica.
Pridelenie vozidla GAZ si vyžiadalo vybudovanie garáže pre auto a požiarnu techniku a zasadacej miestnosti. Stavba sa realizovala brigádnicky.
Zbor v Klčovanoch sa neustále rozvíja, neustále napreduje. Dôkazom je aktuálny stav zboru, členská základňa má 47 členov, z toho 20 členov je aktívnych a neustále sa podieľa na činnosti. V zbore sa za posledné desaťročie udiali zmeny, opravila sa zasadačka, sociálne zariadenie, neskoršie kuchyňa a v minulom roku sme revitalizovali zadný dvor zbrojnice. Teraz nás bude čakať garáž. Všetky práce sa snažíme robiť svojpomocne formou brigád. Každoročne sa vynaložia stovky hodín na opravu a údržbu zbrojnice či techniky.

Hasiči sa neustále venujú tréningovej činnosti o čom svedčí aj množstvo cien a pohárov ktoré vyhrali. Každoročne sa zúčastníme na niekoľkých hasičských súťažiach v okolí. Za zmienku stojí, že v Smoleniciach sme vyhrali putovný pohár už deväť krát za sebou. Zbor sa zúčastňuje a pomáha s organizáciou rôznych kultúrno-spoločenských akcií ako napríklad stavanie a pokladanie májov, stavba vatry na juniáles, pochovávanie basy, zúčastňujme sa na rôznych cirkevný sviatkoch, organizujeme hasičské súťaže, zúčastňujme sa darovania krvi a pod.

Práca dobrovoľného hasiča nie je len o súťažiach a kultúrnych podujatiach, momentálne máme 14 členov ktorý sú riadne preškolený, absolvovali základný 5 dňoví kurz hasiča. Naďalej sa zdokonaľujeme v taktike, zúčastňujeme sa kurzov prvej pomoci. Momentálne disponujeme siedmimi ťažkými zásahovými oblekmi a ďalšími vecnými prostriedkami na zdolávanie požiarov a povodní. O zverenú techniku sa staráme zodpovedne a zabezpečujeme aby bola neustále v pohotovosti.

V roku 2008 sme boli nútení pre poruchu nahradiť vozidlo GAZ za iné vozidlo. Po odpredaní vozidla nám v garáži pribudol dopravný automobil AVIA A30. Toto vozidlo si vyžiadalo mnoho opráv a úprav, dnes je však vozidlo vo výbornom stave. V roku 2014 bol prezentovaný zámer vlády SR a to modernizovať technické vybavenie dobrovoľných hasičov. Náš veliteľ Ing. Lukáš Cintavý napísal žiadosť a následne ju s podpisom pána starostu odoslal na sekretariát dobrovoľnej požiarnej ochrany do Bratislavy. Výsledok našej snahy už môžeme vidieť na zbrojnici, 09. mája 2015 nás navštívil podpredseda vlády a minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák, odovzdal nám nové hasičské vozidlo CAS 15 IVECO DAILY v plnej výbave.
Zbor je od roku 2015 zaradený v kategórii B celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na Slovensku.

Socha Sv. Floriána: Dal v roku 1910 na česť a chválu Božiu postaviť Ján Šuran a jeho manželka Anna rodená Cintavá.

Zástava: Z histórie vieme, že pre náš zbor sa zástava vyrábala teda ručne vyšívala ale po úmrtí niektorých členov sa na zástavu zabudlo a nebola nikdy dokončená. Až pri príležitosti 90 výročia založenia v roku 2015 dostal náš zbor novú hasičskú vlajku zboru. V roku 2015 bola na svätej omši aj posvätená.

DUBAI CLINIC s.r.o.

Súkromná zubná ambulancia
Adresa: Boleráz 404
Lekár: MUDr. Ashraf Hashim
Tel. : 0949-856890

Ordinačné hodiny

 • Pondelok  08:00-14:30
 • Utorok       08:00-14:30  po 15:00 na objednávku
 • Streda      08:00-14:30   po 15:00 na objednávku
 • Štvrtok      08:00-14:30   po 15:00 na objednávku
 • Piatok       na objednávku
 • Sobota     na objednávku

Bolestivé prípady od pondelka do štvrtka bez objednania v čase od:
08:00-09:00

MUDr. Zuzana Dvoržáková

Praktický lekár pre dospelých
Adresa: Boleráz 404
Lekár: MUDr. Zuzana Dvoržáková
Zdravotná sestra: Ľudmila Kittová
Tel.: 0908-852219

Ordinačné hodiny

 • Pondelok  07:30-13:00
 • Utorok       07:30-13:00Šelpice
 • Streda       07:30-13:00
 • Štvrtok       07:30-13:00Šelpice
 • Piatok         07:30-13:00

Odbery laboratórneho materiálu denne do 07:15
Návštevná služba a administratíva od 13:00-16:00
Obedňajšia prestávka 13:00-13:30

MUDr. Jana Stipanitzová

Oftalmológ, detský
Adresa: Smolenice, SNP 97
Lekár: MUDr. Jana Stipanitzová
Tel.: 033-558 62 36

 • Pondelok  11:00-17:00
 • Utorok       11:00-17:00 Šelpice
 • Streda       11:00-17:00
 • Štvrtok       perimetria Trnava, Poliklinika Družba I. poschodie
 • Piatok        11:00-17:00

MUDr. František Uhrovič

Praktický lekár pre deti a dorast
Adresa: Boleráz 404
Lekár: MUDr.František Uhrovič
Zdravotná sestra: Ľubica Leskovská
Tel. : 033-557 92 65


                       Boleráz               Leopoldov

 • Pondelok  07:15-09:45       10:30-12:30
 • Utorok       neordinuje        07:30-11:30   12:00-14:00 poradňa
 • Streda       07:15-11:45 12:00-14:00 poradňa
                      14:15-15:45 poradňa pre Bíňovce a Šelpiceneordinuje
 • Štvrtok       07:15:09:45        10:30-12:30
 • Piatok         07:15-09:45      10:30-12:30

MUDr. Michaela Krajčovičová

Stomatológ
Adresa: Poliklinika Družba, Trnava, Starohájska 1
Lekár: MUDr. Michaela Krajčovičová
Zdravotná sestra: Dagmar Kaducová
Tel. : 033/5953477, 0950483161

 • Pondelok 08:00-15:00
 • Utorok      08:00-15:00
 • Streda      08:00-15:00
 • Štvrtok      08:00-15:00
 • Piatok       08:00-13:00

Mgr. Viera Richtáriková

Otváracie hodinylekáreň
Pondelok–piatok : 07:30-15:30
Tel.: 033-557 93 77

Počas otváracích hodín je v obecnej knižnici prístupný internet. Prehľad o knižničnom fonde a výpožičkách obecnej knižnice:

Knižničné jednotky vo voľnom výbere: 7 200
Počet výpožičiek za rok: 1 805
Registrovaných čitateľov: 74

Knihovníčka: Daniela Landrišičová
Telefón: 033-5349632

Adresa
Obecná knižnica Boleráz 404
SK-919 08 Boleráz 404

Otváracia doba

 • Pondelok  13:00-15:30
 • Utorok       13:00-15:30
 • Streda       13:00-16:30
 • Štvrtok       13:00-15:30
 • Piatok         15:00-17:30

V období od 1.6. do 30.9. je v piatok otvorené 13:00-14:30 (v ostatných dňoch otváracie hodiny bez zmien)

Marta Cintavá

Adresa:
SK-919 08 Boleráz 213
Tel.: 033-5579557

Obec

Sviatok

Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Zajtra má meniny Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, piatok 20. 5. 2022
slabý dážď 26 °C 9 °C
sobota 21. 5. mierny dážď 21/14 °C
nedeľa 22. 5. polojasno 21/11 °C
pondelok 23. 5. jasná obloha 21/9 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na